Boendeinfo

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_tta_accordion color=”vista-blue” spacing=”35″ active_section=”” css_animation=”fadeIn” no_fill=”true” collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Du & föreningen” tab_id=”1505769100275-57b4c815-43c7″][vc_column_text]

Vad du själv som bostadsrättshavare får göra i lägenheten och vad som är föreningens ansvar

Föreningen har ansvar för gemensamma utrymmen, tak och ytterväggar.  Föreningen ansvarar också för stamledningar för vatten, avlopp, el och värme fram till lägenhetens väggar, tak och golv. Innanför dessa går ansvaret över till bostadsrättsinnehavaren. För ytterligare information – se stadgarna.

Det är alltså exempelvis föreningens ansvar att sköta utsidan på fönster och lägenhetsdörrar. Vad gäller balkonger har föreningen ansvaret utom för rengöring och skottning. Det betyder omvänt att föreningen vill ha ett ord med i laget om ni planerar för ingrepp i balkonggolv, väggar och tak.

Styrelsen ansvarar för att gemensamma utrymmen samt yttre fasad. Skulle en skada ske inifrån längenheten, exempelvis en fönsterruta som går sönder, är det bostadsrättsinnehavarens ansvar.

Som bostadsrättsinnehavare äger du en andel av hela fastighets- och markbeståndet och du har dispositionsrätt av den lägenhet du förvärvat.

Det är föreningens ansvar att sätta och namn på dörrar och tavlor i trapphuset. Vid felanmälan vänligen ring 08 617 76 00.

Tillsammans ansvarar vi för att föreningens ytor är städade och trevliga.

Försäkring

Styrelsen uppmanar samtliga boende att teckna hemförsäkring som kompletteras med bostadsrättstillägg.

Husdjur

Varken katter eller hundar får rastas på innergården. Katter bör hållas under uppsikt så att inte sandlådan blir förorenad och hundar ska hållas kopplade.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Behörighet & tillstånd” tab_id=”1505769469641-27dcfc0d-91a3″][vc_column_text]Behörighet och tillstånd.

El- och VVS-arbeten måste alltid göras av behörig person. Tätskikt i bad-och duschrum ska göras på ett fackmannamässigt sätt. Det innebär bl.a.att även uppsättning av krokar, speglar etc.ska utföras så att tätskiktet behålls intakt.dvs hål ska sättas igen med silikon eller liknande.

Vissa försäkringsbolag kräver underlägg under diskmaskiner som skydd mot fukt och golvskador för att försäkringen ska gälla.

Bostadsrättshavaren får göra förändringar i lägenheten. DOCK får man inte göra någon väsentlig ändring i lägenheten utan tillstånd från styrelsen. Tillstånd ska sökas skriftligt med ritningar.

Som väsentlig förändring räknas alltid förändringar som kräver bygglov/bygganmälan-t.ex.ändring av bärande konstruktioner-eller innebär ändring eller påverkan på ledningar för vatten,avlopp,värme eller ventilation.

För byte av spiskåpa krävs tillstånd av styrelsen.Detta för att undvika att olämpliga kåpor och felaktig installation gör att begagnad luft hamnar hos grannarna.

Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd skaffas fram.Styrelsen har rätt att besiktiga utförda arbeten.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Hänsyn” tab_id=”1505769535786-e2b462fa-07f5″][vc_column_text]

Hänsyn till andra

Tänk på att du har grannar bredvid, under eller över dig. Här är tiderna det ska vara tyst i husen:

 • Söndag – torsdag: kl. 22 till kl. 07
 • Fredag – lördag: kl. 23 till kl. 08 

Kontakta gärna dina grannar om ni planerar att ha fest eller bygga om mm.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Trapphus” tab_id=”1511978424161-6a3d18bf-06f2″][vc_column_text]Städning av trapphusen sker en gång i veckan.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Cykelrum” tab_id=”1512493477295-945233bb-4855″][vc_column_text]Ett antal låsta cykelrum finns för boende. I dessa får förvaras ett antal cyklar motsvarande boende i lägenhet. Här kan kan du även ställa din barnvagnar. Kälkar, pulkor mm. bör förvaras i eget förråd.

Källargångar få inte användas som förrådsutrymme på grund av brandrisk.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Föreningslokalen” tab_id=”1512493919767-09629f26-ca51″][vc_column_text]Föreningslokalen finns i Aspsätravägen 3, en halv trappa ner. Lokalen kan hyras för 300 kr mellan 12.00 -22.00 söndag till torsdag och 12.00 -23.00 fredag till lördag.

Kontakta styrelsen, aspbrf1@hotmail.com, för att boka.

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Parabol” tab_id=”1512494177141-930b56e8-de30″][vc_column_text]Parabol på inte fästas på husets fasad eller fönsterkarm. Kontakta styrelsen, aspbrf1@hotmail.com, för mer information.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Ventilation & värme” tab_id=”1512494780471-d893b483-d5d6″][vc_column_text]Värmen styrs centralt och för att inomhusklimatet ska vara det bästa krävs att ventialtionsspalter i överkant på fönster är öppna.

Låt inte portdörren stå uppe då det är kallt för energiförbrukningens skull. Porten skall vara låste mellan kl. 21 – 07.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Felanmälan” tab_id=”1512494979303-de55512c-f5b3″][vc_column_text]Felanmälan görs till Fastighetsägarna på telefonnummer 08 617 76 00 måndag till torsdag 08.00 – 17.00 samt fredag 08.00 – 16.00. Övriga tider görs felanmälan till jouren på 08 567 77 00.

Fastighetsskötaren finns tillgänglig fredagar.

Observera att du om gör en felanmälan som avser fel i din bostadsrätt debiteras du kostnaden.

Om det är några oklarheter kring felanmälan kontaktar du styrelsen, aspbrf1@hotmail.com.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Träffa styrelsen” tab_id=”1512495693858-b24014a7-8285″][vc_column_text]Första tisdagen varje månad kan du träffa delar av styrelsen i föreningslokalen (Asprätravägen 3) mellan klockan 18 – 19. Här kan du ta upp alla frågor som rör föreningen och ditt eget boende.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”TV, telefoni & internet” tab_id=”1512497568146-07407dc4-1eeb”][vc_column_text]Föreningen har ett gruppavtal med Comhem för tv, telefoni och internet.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Ekonomisk förvaltning” tab_id=”1512497630319-8955b933-af8e”][vc_column_text]Agenta Förvaltning sköter föreningens bokförening mm. [/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_tta_accordion color=”vista-blue” spacing=”35″ active_section=”” css_animation=”fadeIn” no_fill=”true” collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Aktiviteter” tab_id=”1505769410246-4ae8c529-40c6″][vc_column_text]På föreningens område finns:

 • Fotbollsplan
 • Boulebana
 • Två mindre lekplatser med gungor och sandlåda mm.

Bollspel görs på fotbollsplan och inte på innergården.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Tvättstuga” tab_id=”1512496467596-feb5436d-e0f7″][vc_column_text]Tvättstugan finns på hörnan av hus 21. Bokning sker i lokalen med bricka och har följande bokningsbara tider:

 • 07 – 09
 • 09-11
 • 11-13
 • 13-15
 • 15-17
 • 17-19
 • 19-21 (strömmen till tvättmaskinerna bryts mellan klockan 21-07.)

Torktid gäller en timme efter tvättid.

Lämna tvättstugan i det skick du önskar finna den.

Mattor få endast maskinen för grovtvätt (längst till vänster) och får ej torktumlas (använd torkskåp).

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Information om hyresrätter” tab_id=”1505769689405-15dcf4d2-65c9″][vc_column_text]ATT BO I HYRESRÄTT – TRIVESLREGLER, RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Vårt mål är att alla boende ska känna gemenskap och känna oss trygga.

Nedan följer lite information om sådant alla bör känna till för att via ska ha ett bra boende och trivas tillsammans

 

Skötsel av din bostad.

För allas trivsel är vi boende skyldig att vårda och sköta lägenheten med det som hör till “så att bruksvärdetbibehålls.”

Hyresgästen har rätt till normalt slitage.Däremot är hyresgästen ansvarig för skador som uppkommit på grund  av försummelse eller vårdslöshet.Till skador där hyresgästen kan bli ersättningskyldig räknas:spräckta handfat eller toalettstolar,sönderslagna fönsterrutor mm.

Om det inträffar en skada i lägenheten måste detta meddelas omgående till fastighetsskötaren,så att skadan inte förvärras.Annars kan du bli skadeståndsskyldig.

Skyldigheten att iaktta sundhet,ordning och gott skick gäller inte bata själva lägenheten.Den omfattar också de allmänna utrymmen som DU normalt använder såsom trappuppgångar,tvättstugor,förråd,mark och andra sk.gemensamma utrymmen.

FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETEN

Att tapetsera,måla och sätta upp persienner är de förändringar som får göras i lägenheten utan styrelsens tillstånd.Arbetet måste göras fackmannamässigt.När Du vill göra andra förändringar t.ex.lägga in golv eller byta kakel ber vi dig kontakta styrelsen först.

I de fall lägenhetens bruksvärde minskas på grund av de åtgärder hyresgästen vidtagit (t.ex undermåligt arbete,extrema färger eller mönster), har hyresvärden rätt till skadestånd för att täcka kostnaderna för att återställa bostaden.

LÄGENHETSBYTE

Hyresgäster som önskar byta lägenhet med varandra uppmanas kontakta styrelsen.

ANDRAHANDSUTHYRNING

Du får hyra ut din bostad i andra hand men Du måste ha hyresvärdens tillstånd.Du måste ha beaktansväda skäl.Det betyder skäl som studier,sjukdom,tillfälligt arbete på annan ort eller att provbo.Tiden för andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsad.

Det är alltid Du som förstahandshyresgäst som har hyresavtal med hyresvärden,som ansvarar för att hyran betalas och att lägenheten vårdas.

KÖP AV HYRESRÄTT, OMVANDLING TILL BOSTADSRÄTT

Då finansieringen är ordnad ska styrelsen meddelas skriftligen med uppgifter om;1.köpare (för- och efternamn).2.Personnummer.3.Lägenhetsnummer.4.Adress.5.Vilken dag ni vill köpa. Köpet sker av administrativa skäl alltid per månadsskifte. Anmälan kan ske per post eller e-post. Anmälan som kommer in efter den 15:e i månaden sker vid utgången av nästföljande månad.

Då köpet genomförs får du ett upplåtelseavtal som undertecknas och upplåter lägenheten som bostadsrätt.

SPIS OCH VITVAROR

Vitvaror bytes vid behov.Avgörs efter besiktning.Spisar byts inte på grund av slitage.Enstaka plattor som inte fungerar byts efter sedvanlig felanmälan.

TRAPPHUS

Placera inga föremål i entréer,trapphus,källar-och förrådsgångar som kan hindra utrymning t.ex.vid brand.Cyklar och barnvagnar förvaras i därför avsedda rum.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Byggsopor” tab_id=”1511024767714-85dfe0cd-c439″][vc_column_text]Byggsopor

Byggsopor får inte lämnas i grovsoprummet utan ska lämnas till någon av Stockholms återvinningscentraler. En finns i Sätra industriområde, Strömsätravägen 8. Återvinningscentraler finns även i Östberga (Huddingevägen-Sockenvägen) samt i Vantör (Kvicksundsvägen, Högdalen). De har öppet dagtid hela veckan och det är gratis att lämna sina grovsopor.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Parkering/gästparkering” tab_id=”1512493335684-816e40d2-6972″][vc_column_text]Föreningen har 20 kallgarageplatser och 130 uteplatser varav ett antal med elstolpar. Kontakta styrelsen, aspbrf1@hotmail.com, om du önskar hyra parkeringsplats eller säga upp parkeringsplats.

På innergården gäller parkeringsförbud vilket övervakas av parkeringsplatser. Endast på- och avstigning i 11 minuter. 

Gästparkering

Vid infarten till parkeringen finns ett mindre antal gästparkeringar. Dessa betalas via sms, se instruktionsskylten vid platserna.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Balkong” tab_id=”1512493685240-8fe15e73-463d”][vc_column_text]Det är inte tillåtet att grilla på balkongen.

Vi har ett kollektivt bygglov för inglasning men du måste du få tillåtelse av styrelsen. Kontakta  aspbrf1@hotmail.com.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Grillplatser” tab_id=”1512494101072-2b3e90e5-cc78″][vc_column_text]På innergården finns tre grillplatser. Dessa behöver inte bokas. Lämna grillplatsen snygg och städad.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Grovsoprum” tab_id=”1512494253536-30e6871e-0753″][vc_column_text]Vid infarten Aspsätravägen 27 finns tidningsåtervinningskärl samt litet hus för vissa typer av grovsopor.

Det är inte möjligt att lämna av:

 • Möbler
 • Större elprylar
 • Tvättmaskiner och liknande
 • Byggsopor

Grovsoprummet är öppet torsdagar mellan kl. 18.00 – 19.30.

Återvinningscentral finns på Strömsätravägen 8, Sätra industriområde.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Andrahandsuthyrning” tab_id=”1512494895408-c74a18d9-838f”][vc_column_text]Om du funderar på att hyra ut i andra hand – kontakta styrelsen via aspbrf1@hotmail.com.

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Föreningsstämma & styrelse” tab_id=”1512495512781-94302c77-fb7b”][vc_column_text]Föreningsstämman hålls under maj/juni. Varje bostadsrätt har en röst.

Här finns möjlighet att lämna in motioner, cirka 4 veckor innan stämman. Samt nominera ledamöter till styrelsen. Här kan du se vilka som sitter med i styrelsen.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Nycklar” tab_id=”1512495991462-905bc8a6-9c1b”][vc_column_text]Föreningen har inte nycklar till några lägenheter. För kopiering av lägenhetsnycklar vänder du dig till närmsta låstjänst.

Om du tappar bort nycklar till port, källarförråd, tvättstuga eller cykelrum måste du kontakta styrelsen, aspbrf1@hotmail.com, för kopior.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]

error: Content is protected !!