Tvättstuga & Regler

TVÄTTSTUGA & REGLER

FÖRHÅLLNINGSREGLER

Tvättstugan är en del av de gemensamma ytorna och det är därför viktigt att vi alla följer trivselreglerna.

TVÄTTIDER

 

Tvättstugan finns vid port 21 och består av tvättstugan, torkrummet och ett rum med en mangel. Varje tvättpass är 2 timmar plus en timme för torkoning. 

Bokning sker med bricka. Ett tvättpass som inte påbörjats inom 30 min försvinner från din bokning så att andra kan boka den tiden.

Under tvättpasset är det endast du som kan komma in i tvättstugan (förutom styrelsen).

Tvättider:
07.00 – 09.00
09.00 – 11.00
11.00 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 17.00
17.00 – 19.00
19.00 – 21.00 

Observera att strömmen i tvättstugan slås av så att samtliga maskiner blir strömlösa kl. 21.00.

STÄDNING

På dörrarna in till tvättstugan och torkrummet finns städregler. Det handlar tex om att torka av maskiner, rengöra luddfilter till torktumlare och att torka av golven.

Det är viktigt att vi alla följer de reglerna för att fortsätta hålla tvättstugan ren och fräsch. Om någon boende upprepade gånger inte följer reglerna kan styrelsen komma att stänga av den personen från att få använda tvättstugan.