Kontakt

Postlåda finns på Aspsätravägen 21.

Föreningslokal finns på Aspsätravägen 3.

Öppettider: Första tisdagen varje månad, kl. 18 – 19.

E-post: aspbrf1@hotmail.com