Infobladen

Med anledning av att flera boende har efterfrågat mer information om vad som händer och sker i vår förening samt vad som diskuteras i styrelsen just nu och som berör alla boende,  publicerar föreningen ett Infoblad (under “Info från föreningen”) med aktuell information.  

Infobladet är ett komplement till den information som vi boende får i våra brevlådor och som sätts upp på anslagstavlorna i trappuppgångarna. 

Om det är något som du tycker är viktigt, som berör alla boende och som skulle vara intressant att informera om på hemsidan, är du välkommen att höra av dig till Tina Brandt på: mammatina@gmail.com

Leave a Reply