Om BRF Aspsätra 1

Historien om bostadsrättsföreningen Aspsätra 1.

Bostadsrättsföreningen Aspsätra 1, registrerades den 24 januari 2008 med organisationsnummer 769618-2190. De som var med och bildade föreningen och som sedermera blev den första interimsstyrelsen var Lars Hylberg, Birgitta Nordén, Manohar Bhalla, Magdalena Cramne, Rachida Afassi, Ove Pettersson, Stefano Farkas och Carina Hellström. Juristen Urban Wiman har varit med från början och granskat bl.a. avtal som föreningen slutit.

Föreningen blev under våren 2008 erbjuden att förvärva fastigheten Stockholm Aspsätra 1 av Stockholms Hem för 63 100 000 kronor. Den 9 oktober 2008 hölls föreningsstämma på Hotell IBIS och stämman röstade JA till erbjudandet. Den 29 oktober genomfördes köpet och föreningen tillträdde som ägare till fastigheten samma dag.

Till föreningen hör 120 lägenheter varav 83 lägenheter (090711) är bostadsrättslägenheter.