Styrelsen

Styrelsen valdes vid årsstämman Jun 2020

För kontakt vänligen maila styrelsen på aspbrf1@hotmail.com eller fyll i formuläret här på sidan.

Organisationsnummer: 769618-2190

Ordförande
Helena Moschos 

Sekreterare
Jenny Prim

 

Ledamöter
Christina Bergström
Hans Selin
Nawroz Rostam 

 

Suppleanter
Benny Larsson
Stefan Ledberg
Danijel Milenkovic

Kontakta oss